Acasă Educație MEN vrea ca profesorii din învăţământul preuniversitar să muncească în regim de...

MEN vrea ca profesorii din învăţământul preuniversitar să muncească în regim de plata cu ora

Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat, joi , în consultare publică, proiectul de ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Ordinul va reglementa cadrul formal pentru încheierea contractelor de muncă prin identificarea tuturor posturilor/catedrelor ce conțin orele propuse a fi susținute în regim de plata cu ora.

În acest mod, cadrele didactice din învățământul preuniversitar vor avea siguranța că desfășoară activitatea la clasa în baza unui contract de muncă care le va garanta întotdeauna plata integrală a muncii prestate.

Loading...

Prin ordinul mai sus-menționat se va asigura:

  • în premieră, o formă unitară națională a planului de încadrare, cu personal didactic de predare, la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar. Pe cale de consecință, va exista o evidență strictă la nivelul acestora și o centralizare riguroasă a posturilor/catedrelor didactice ocupate, rezervate și vacante din toată țara;
  • posibilitatea ca în etapa de încadrare a personalului didactic de predare titular, anumite categorii de personal didactic de predare care beneficiază de rezervarea postului didactic de predare/catedrei să poată fi încadrate, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, până la cel mult jumătate din numărul de ore pe săptămână dintr-o normă didactică de predare-învăţare-evaluare;
  • ordinea în care se ocupă posturile didactice de predare/catedrele vacante şi rezervate în regim de plata cu ora, precum şi perioada pentru care se realizează încadrarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora;
  • reglementarea atribuirii, în mod unitar, la nivel naţional, în toate unităţile de învăţământ preuniversitar, a posturilor didactice de predare/catedrelor în regim de plata cu ora, în baza unui contract individual de muncă separat de cel aferent funcţiei de bază;
  • evidenţierea activităţilor desfăşurate de personalul didactic de predare, atât în fişa postului, cât şi prin întocmirea unor fişe de activitate lunară aferente contractelor în regim de plata cu ora;
  • reglementarea situaţiilor în care orele de activitate de predare pot fi susținute prin suplinire colegială.

Tot ca element de noutate, au fost create instrucțiuni pentru evidențierea tuturor orelor în posturile titularilor, a orelor în posturile vacante având diferite destinații (concurs de titularizare, definitivat, ocupare în regim de plată cu ora etc.), a disciplinelor susținute și a altor elemente specifice.

Loading...