Acasă Social Copiii pot primi o a doua alocație. Ce acte trebuie să depună...

Copiii pot primi o a doua alocație. Ce acte trebuie să depună părinții la Primărie

Familia sau persoana singură cu venituri reduse care are în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani poate beneficia de un ajutor financiar de la stat, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 de lei.

Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap și a dovezii eliberată de către secretariatul comisiei pentru protecția copilului, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învățământ, prevazută de lege.

Loading...

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea alocației de susținere a familiei se depun la Serviciul Susținerea Familiei și Copilului din cadrul Direcţiilor de asistenţă socială. Aceste acte se vor prezenta în original şi xerocopie.

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei este stabilit diferențiat, în funcție de veniturile familiei și numărul de membrii ai acesteia, astfel:

Pentru familia formată din soţ-soţie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:
• 82 de lei pentru familia cu un copil;
• 164 de lei pentru familia cu doi copii;
• 246 de lei pentru familia cu trei copii;
• 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia formată din soţ-sotie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei:
• 75 de lei pentru familia cu un copil;
• 150 de lei pentru familia cu doi copii;
• 225 de lei pentru familia cu trei copii;
• 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:
• 107 lei pentru familia cu un copil;
• 214 lei pentru familia cu doi copii;
• 321 de lei pentru familia cu trei copii;
• 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200 şi 530 de lei:
• 102 lei pentru familia cu un copil;
• 204 lei pentru familia cu doi copii;
• 306 lei pentru familia cu trei copii;
• 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Cererea pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei, precum și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se înregistrează la direcţiile de asistenţă socială din cadrul primăriilor.

Pentru soluționarea cererii privind alocația pentru susținerea familiei, se efectuează ancheta socială la locul unde solicitantul împreună cu familia sa locuiește, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuință. Stabilirea sau respingerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, se face prin dispoziția scrisă a primarului, iar în cazul soluționării pozitive a cererii, dreptul se acordă începând cu luna înregistrării cererii, informează România TV.

Loading...